Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Informatieoverdracht kwetsbare ouderen slecht geregeld


Geplaatst op 21 maart 2013
Jaarlijks worden zoín 300.000 kwetsbare ouderen opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn echter weinig standaarden voor de informatieoverdracht tussen ziekenhuis en instellingen voor ouderenzorg, zegt het NIVEL.


Overdracht van informatie over patiŽnten is cruciaal. Dat geldt zeker bij kwetsbare groepen als ouderen met verschillende ziektes, die veel zorg krijgen. Zij krijgen bijvoorbeeld thuiszorg, gaan naar de dagopvang. De huisarts schrijft medicijnen voor, de internist schrijft nieuwe medicijnen voor, de thuiszorg verstrekt de medicijnen en verzorgt bijvoorbeeld operatiewonden. Het is dus belangrijk dat al deze informatie correct, compleet en tijdig wordt overgedragen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil dat de partijen de informatieoverdracht goed en eenduidig gaan regelen.