Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Strenger beleid nodig tegen luchtverontreiniging


Geplaatst op 31 januari 2018
Het is onvoldoende om strengere grenswaarden voor luchtverontreiniging aan te houden dan Europa, meldt de Gezondheidsraad. Om gezondheidswinst te boeken, moeten de grenswaarden strenger zijn dan de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat meldt de raad in een nieuw advies aan de Nederlandse Overheid.


De luchtkwaliteit in Nederland is er in de afgelopen decennia stukken op vooruit gegaan en voldoet bijna overal aan de Europese normen. Nog minder luchtverontreiniging zou nog beter zijn, vindt de Gezondheidsraad. Jaarlijks zijn er in Nederland naar schatting 12 duizend vroegtijdige sterfgevallen te wijten aan blootstelling aan luchtverontreiniging. De Europese grenswaarden voor fijnstof en ozon zijn minder streng dan die van de WHO, maar er is meer gezondheidswinst te verwachten door een nog strengere norm te gaan hanteren.
De Gezondheidsraad vindt dat de concentraties fijnstof en stikstofdioxide afkomstig van wegverkeer teruggedrongen moeten worden. Ook moet de uitstoot van ammoniak vanuit de veehouderij aangepakt worden. Net als de aanpak van zogenoemde ?hotspots?; plekken met relatief veel luchtverontreiniging. Dat kan door autoluwe binnensteden, milieuzones en snelheidsbeperkingen.
De Gezondheidsraad wijst erop dat een internationale aanpak van belang is, omdat Nederland grenst aan dichtbevolkte buurlanden. De helft van het fijnstof dat we in Nederland inademen komt uit het buitenland. En ook Nederland stoot stoffen uit die in onze buurlanden tot last zijn.