Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Is zieke man, zieker dan vrouw?


Geplaatst op 28 december 2017
Vrouwen klagen er vaak over: waarom doen mannen toch zo zielig als ze ziek zijn? Reden: er zijn aanwijzingen dat mannen zich écht ellendiger voelen als ze worden getroffen door een verkoudheid of een griepje. Geen aanstelleritis, maar ook niet zieker.


In de luchtige kerstspecial van artsenblad The British Medical Journal (BMJ) ging de Canadese huisartsgeneeskundige Kyle Sue in op het aanstelligere gedrag van zieke mannen. Hij stelt dat mannen hun symptomen niet overdrijven, maar een zwakkere afweerreactie hebben tegen luchtwegvirussen. Ze zijn dus echt zieker.
Uit laboratoriumonderzoek zou blijken dat mannelijke cellen die zijn besmet met het griepvirus beter herstellen als ze worden besprenkeld met vrouwelijke oestrogenen. Het lijkt erop dat vrouwelijke hormonen het immuunsysteem extra bewapenen tegen luchtweginfecties, terwijl mannelijk testosteron de afweer juist verzwakt. Critici wijzen erop dat de studie naar de mannengriep erg zwak onderzoek is.