Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Relatie medicijnen, milieu en autisme


Geplaatst op 24 oktober 2017
Onderzoeker Michael Thomas (VS) stelt dat er een relatie is tussen medicijnresten en autisme.


De medicijnen die we nemen komen deels via urine en ontlasting in het oppervlaktewater en bodem terecht. Het is al langer bekend dat die medicijnen slecht afbreekbaar zijn. Gevolg is dat residuen in ons drinkwater en landbouwgewassen zitten.
Een groep wetenschappers onder leiding van Michael Thomas ontdekten dat deze medicijnresten in de hersenen van jonge vissen groepen genen activeert die bij de mens gerelateerd zijn aan autisme, parkinson en multiple sclerose. Vooral de relatie met autisme was sterk. Nieuw vervolgonderzoek wijst uit dat lage concentraties van deze middelen inderdaad in menselijke cellen genen beschadigen die verantwoordelijk zijn voor ontwikkeling van de hersenen.
Het onderzoek maakt duidelijk dat het voorkomen van de milieukringloop van humane en veterinaire medicijnen meer aandacht behoeft. Gezien het belang voor de volksgezondheid dient hiertoe in de hele medicijnketen met spoed een pakket maatregelen ontwikkeld te worden. Geneesmiddelen zijn immers, in tegenstelling tot pesticiden, niet gemakkelijk uit te bannen of te vervangen.