Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Tachtigplusser die thuis woont gezonder


Geplaatst op 16 oktober 2017
Zelfstandig wonende ouderen zijn minder vaak ernstig beperkt dan ouderen die in een tehuis wonen. Maar dat betekent niet dat alle dagelijkse handelingen hun gemakkelijk afgaan. Zwaar huishoudelijk werk doet bijvoorbeeld maar 57 procent van de thuiswonende 55-plussers zonder moeite.


Ruim 6 op de 10 thuiswonende 80-plussers heeft moeite met traplopen, een derde met aan- en uitkleden. 52 procent heeft moeite met zich buitenshuis te verplaatsen. Van de tehuisbewoners heeft 90 procent moeite met traplopen, 76 procent met aan- en uitkleden en 80 procent zegt moeite te hebben met zich buitenshuis te verplaatsen.

Zelfstandig wonende ouderen boven de 80 hebben minder vaak last van (chronische) aandoeningen dan ouderen in verzorgings- of verpleeghuizen. Sommige aandoeningen komen ongeveer net zo vaak voor als bij tehuisbewoners, zoals diabetes (18 procent, bij tehuisbewoners 21 procent) en astma, chronische bronchitis of longemfyseem (13 procent, bij tehuisbewoners 15 procent).Andere aandoeningen zoals onvrijwillig urineverlies komen een stuk minder vaak voor (28 procent, bij tehuisbewoners 55 procent).
De cijfers komen uit de Gezondheidsenquête en het Onderzoek ouderen in instellingen van het CBS.