Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Kleine schildklierafwijking heeft al gevolgen


Geplaatst op 6 oktober 2017
Het is fascinerend hoe fijn en nauw gereguleerd de schildklier werkt. Maar ook alarmerend wat de gevolgen voor een ongeboren kind als er kleine afwijkingen. ER moet daarom beter worden gescreend op shildklierafwijkingen en snel worden gestart met medicatie als dat nodig is, laat onderzoek zien.


In de eerste helft van de zwangerschap is de vrucht afhankelijk van het schildklierhormoon van de moeder. Het hormoon reguleert onder meer de rijping van hersencellen. Bekend is dat een tekort dit rijpingsproces vertraagt. Uit onderzoek van Robin Peeters blijkt dat zowel een teveel als een tekort aan schildklierhormoon de ontwikkeling van foetale hersenen schaadt.

Het rijpingsproces van verschillende typen zenuwcellen moet goed op elkaar worden afgestemd. Als sommige celtypen te snel of te langzaam rijpen, komen bepaalde hersenverbindingen niet tot stand. Dat kan leiden tot mentale achterstand. De kinderen kunnen later een lager IQ te hebben.

Nederland telt zo?n 700.000 mensen met een afwijkende schildklierfunctie. Een deel van hen ontwikkelt al klachten bij heel subtiele verschillen. Maar er zijn ook mensen met forse afwijkingen zonder klachten. Ze weten niet dat ze de afwijking hebben.
Zwangere vrouwen zouden daarom beter gescreend moeten worden op schildklierafwijkingen? Nu worden alleen vrouwen met klachten gescreend. Bij een tekort krijgen ze het hormoon als tablet. De nieuwe richtlijn adviseert om bij lage waardes van het schildklierhormoon met een lage dosis medicatie te starten.