Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Ziekteverzuim heeft vaak niet-medische oorzaak


Geplaatst op 21 september 2017
Bij zeven op de tien mensen die zich langdurige ziek hebben gemeld, spelen naast gezondheidsproblemen ook niet-medische factoren een rol.


8,5 miljoen personen in Nederland hebben betaald werk. Gemiddeld melden zij zich eens per jaar ziek. Van deze ziekmeldingen is een klein deel, 9 procent, langer dan zes weken ziek. Uit cijfers van Zorg van de Zaak blijkt dat van de langdurige ziekmeldingen ongeveer 30 procent alleen een medische oorzaak. Bij de overige groep (70 procent) spelen ook andere onopgeloste kwesties een rol. Het gaat dan bijvoorbeeld om (vermeende) onenigheid op de werkvloer, de werkomstandigheden of dat de baan niet meer matcht met de persoonlijke wensen of met de thuissituatie.

Een inzetbaarheidscoach als onafhankelijke partij kan de niet-medische oorzaken van verzuim bespreekbaar maken en oplossingen vinden, bepleit Zorg voor de Zaak. Zo kunnen werknemers weer ingezet worden. Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg.