Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Dossiers Nieuws & Blogs
Ziektebeelden Gezondheidstests
Medicijnen Overig

Dit staat er over zorg in het regeerakkoord

Er gaat volgend jaar meer geld naar de ouderenzorg. Dat staat in het regeerakkoord dat dinsdag werd gepresenteerd. Ook is er aandacht voor preventie en gezondheidsbevordering. Grote hervormingen komen er in 2018 niet.

In het regeerakkoord zijn zes pagina’s besteed aan de zorg. De partijen beloven meer te investeren in de ouderenzorg; er is 2,1 miljoen gereserveerd om te besteden aan de normen voor goede zorg. Een deel van het geld is voor de personeelstekorten. De eerder voorgenomen bezuiniging op de Wet langdurige zorg (Wlz) van 188 miljoen gaat niet door. Eerder werd al bekend gemaakt dat het eigen risico niet wordt verhoogd, waardoor de kans kleiner wordt dat mensen geld lenen voor hun medische behandeling. Hier staat wel tegenover dat de premies worden verhoogd.

Ook willen de regerende partijen dat de zorgkwaliteit wordt verbeterd door een nieuwe manier van organiseren en werken: innovatief, kleinschalig, vraaggericht en met minder regels en meer vertrouwen in zorgprofessionals. Er is dan ook 40 miljoen gereserveerd voor werkwijzen zoals e-health. Mantelzorgers krijgen ook meer ondersteuning. Patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars en sportverenigingen gaan een nationaal preventieakkoord sluiten. Daarin willen ze overgewicht en roken aanpakken. Er komen nieuwe maatregelen die ‘bewezen effectief’ zijn.

Naar jeugdhulp gaat extra geld: 54 miljoen om de knelpunten in de jeugd-ggz aan te pakken. Ook het pgb blijft wat het is.

Er wordt ook geld bespaard; een nieuw hoofdlijnenakkoord voor geestelijke gezondheidszorg, specialistische zorg en huisartsen- en multidisciplinaire zorg en wijkverpleging moet 1,9 miljard per jaar besparen. Het is nog niet duidelijk hoe dit precies gaat worden ingevuld. Medicijnen worden voortaan scherp ingekocht en het geneesmiddelenvergoedingssysteem wordt herberekend. Ook dat moet 460 miljoen per jaar opleveren. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen gaan nu samen onderhandelen en Nederland gaat proberen vaker op Europees niveau te onderhandelen.

Het nieuwe kabinet gaat tevens iets doen aan de gigantische hoeveelheid aan verschillende polissen bij zorgverzekeraars. Volgens het kabinet moet niet alleen de prijs, maar vooral de kwaliteit centraal staan. Ze willen daarom dat er meer transparantie komt. Zorgverzekeraars mogen niet dezelfde polissen aanbieden voor dezelfde prijs en open zijn over de kosten van de zorg.

Er is een hele pagina besteed aan medisch-ethische kwesties. Er worden geen grote besluiten genomen over het gebruik van embryo’s en euthanasie. Het is nu wel toegestaan om embryo’s te selecteren op geslacht, waardoor erfelijke geslachtsafhankelijke ziektes kunnen worden uitgesloten.

Omdat veel mensen geld lenen om hun vaste lasten te kunnen blijven betalen, maken zorgverzekeraars zich zorgen. Er zijn veel mensen die hun vrijwillige eigen risico verhogen zodat ze een lagere maandpremie betalen. Het komt helaas vaak voor dat deze mensen dan toch een medische ingreep nodig hebben, maar die niet kunnen betalen en daar dan geld voor moeten lenen. Zorgverzekeraars raden aan het vrijwillig eigen risico niet maximaal te verhogen. Ze raden wel aan zo gezond mogelijk te leven waardoor zorgkosten laag blijven.

Technische realisatie door Madicine Media
Some stock images used under license from Shutterstock